Omwonenden

Vergoedingsaanbod omwonenden

Windpark Hanze heeft aan alle 53 woningeigenaren uit het projectgebied (het buitengebied) een vergoedingsaanbod gedaan voor de komst van het windpark. De totstandkoming en opbouw van deze Acceptatievergoeding zijn toegelicht op een informatieavond op 17 maart 2022. De presentatie van deze avond vindt u hier .  

Financieel participeren

Op verschillende manieren kunnen omwonenden financieel participeren in Windpark Hanze. Deze participatie verloopt via Windplan Groen. Windplan Groen biedt verschillende vormen van financiële participatie aan:

  • In de ontwikkelfase hebben inwoners en ondernemers van het buitengebied van projectgebied Groen risicodragend financieel kunnen deelnemen via Vereniging Windshare.
  • In de exploitatiefase kunnen inwoners en ondernemers van de kernen van Windplan Groen financieel participeren. De uitwerking van deze participatie volgt nog.
  • Vanuit Windplan Groen komt er een zogeheten gebiedsgebonden bijdrage (GGB). De GGB is een financiële bijdrage bestemd voor doelen op het gebied van leefbaarheid, landschap en klimaat & duurzaamheid in het projectgebied én de aanliggende woonkernen. Dit is ook één van de eisen uit het Regioplan Windenergie van de provincie en gemeenten. Het beheer en de besteding van deze GGB staat nog niet vast. De gemeente Dronten geeft in overleg met betrokkenen uit het projectgebied en Windkoepel Groen invulling aan deze bijdrage.

Op de website van Windplan Groen leest u meer over het initiatief en de windparken.