Over Windpark Hanze

Windpark Hanze is een windpark gelegen in de gemeente Dronten in het noordoosten van Flevoland. Het windpark bestaat uit 15 windturbines in 2 lijnen: 9 windturbines komen langs de Hoge Vaart en 6 langs de Hondtocht. De parkwegen van alle windturbines komen uit op de Ketelweg en de Hondweg.

Het windpark is onderdeel van Windplan Groen. In de periode maart 2022 tot begin 2024 wordt Windpark Hanze gebouwd. In het voorjaar van 2022 is gestart met de bouwwerkzaamheden. Naar verwachting wordt het windpark begin 2024 volledig in gebruik genomen.

Achtergrond

Het klimaatakkoord omschrijft dat onze CO2-uitstoot in 2030 met 49% gereduceerd moet zijn. Bewoners, ontwikkelaars en overheden werken samen aan het behalen van deze klimaatdoelstellingen door steeds meer energie duurzaam op te wekken. Windenergie speelt een belangrijke rol bij deze energietransitie, omdat het een zeer efficiënte vorm van duurzame energie is.

In overleg met het Rijk hebben de provincies 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het projectgebied Windplan Groen, waaronder Windpark Hanze valt, is één van deze 11 gebieden.

Windpark Hanze is ontstaan uit een initiatief van grondeigenaren. Het initiatief is opgenomen in het Regioplan Windenergie van de Provincie Flevoland. Vanuit het Regioplan Windenergie zijn 4 deelgebieden aangewezen voor windenergie: het noorden, oosten, westen en zuiden van Flevoland. Windplan Groen is het overkoepelende plan is voor de ontwikkeling van windenergie in het oosten van Flevoland. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Provincie Flevoland en bij de veelgestelde vragen.

Het windpark leent haar naam aan de locatie van de windturbines nabij de Hanzeweg en de Hanzelijn. Bij de keuze voor de locaties van de windturbines zijn de contouren van het landschap gevolgd: de Hoge Vaart en de Hondtocht.

Initiatiefnemers

Windpark Hanze is een lokaal initiatief van 26 agrariërs, 180 lokale investeerders via Windshare Groen BV en Waterschap Zuiderzeeland. Windpark Hanze heeft 4 aandeelhouders: WPH Aangelanden BV, Waterschap Zuiderzeeland, Meeuwentocht BV en Windshare Groen BV.

Windplan Groen

Windpark Hanze is onderdeel van Windplan Groen, het overkoepelende plan voor de ontwikkeling van windenergie in het oosten van Flevoland. Binnen Windplan Groen worden in totaal 86 windturbines gerealiseerd in 11 windparken. Samen wekken de windturbines ongeveer evenveel elektriciteit op als de hele Provincie Flevoland jaarlijks gebruikt. De initiatiefnemer van Windplan Groen is de vereniging Windkoepel Groen. De leden van deze vereniging exploiteren ieder hun een eigen windpark of zijn daarbij betrokken, zo ook Windpark Hanze B.V. De vertegenwoordigers van deze windparken vormen samen het bestuur van Windkoepel Groen. Als initiatiefnemer voert Windkoepel Groen overleg met betrokken overheden.