Bouw

De bouw van Windpark Hanze start met grondwerkzaamheden: de aanleg van de parkwegen, de verhardingen voor plaatsing van de bouwkranen en het fundament van de windturbines. Daarna volgt de bouw van de windturbines. Bekijk de planning.

Bouwroutes

Voor de bouw van de windturbines vinden verschillende transporten plaats. Eerst worden de materialen en machines voor de grondwerkzaamheden naar de bouwlocaties vervoerd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om beton voor de aanleg van de wegen en de kraanopstelplaatsen. Per bouwactiviteit wordt bekeken hoe de overlast beperkt kan worden.   

De turbine-onderdelen zijn van grote afmetingen. Eén wiek van een windturbine van Windpark Hanze is bijvoorbeeld 82 meter. De transporten van de turbine-onderdelen vinden voornamelijk ’s avonds, ’s nachts en ’s ochtends vroeg plaats. Voor deze transporten kunnen aanpassingen aan wegen nodig zijn en omleidingen opgezet worden. De transporten vinden in 2023 plaats. Houd de BouwApp en/of deze website in de gaten voor de precieze tijdsplanning en eventuele verkeersmaatregelen.

Bouwapp

Via de Bouwapp deelt Windpark Hanze updates over de bouw en de werkzaamheden. U kunt de Bouwapp installeren via de Play Store (Android), App store (Apple).