Feiten en cijfers

De 15 windturbines zijn van turbineleverancier General Electric. Het type windturbine is de Cypress 6.0-164 onshore. De 6.0 verwijst naar het opgesteld vermogen van 6 MW. De 164 verwijst naar de rotordiameter van 164 meter.  Deze turbines hebben een ashoogte van 166 meter en een tiphoogte van 249 meter.

Stroomafname

De windturbines van Windpark Hanze leveren naar verwachting 350.000 MWh per jaar op. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 115.000 huishoudens.

Van de 90 MW opgesteld vermogen gaat Vattenfall de stroom van 13 turbines (78 MW) afnemen. Vattenfall heeft een langlopend stroomafname contract, oftewel een Power Purchase Agreement (PPA) gesloten met Cargill, een bedrijf gericht op landbouw en voedselproductie. Cargill neemt 2,9 terawattuur af van Vattenfall, waarmee meer dan 90% van het elektriciteitsverbruik van Cargill in Nederland van duurzame oorsprong is.

De stroom van de twee andere turbines gaat rechtstreeks naar Waterschap Zuiderzeeland. Hiermee is hun elektriciteitsverbruik volledig verduurzaamd.